Phần mềm

Thiết kế phần mềm theo yêu cầu

Các hoạt động của doanh nghiệp hiện đại ngày càng chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ môi trường trực tuyến, việc ứng dụng công nghệ thông tin là chìa khóa giúp cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giảm chi phí. Việc xây dựng các hệ thống phần mềm theo đặc thù chuyên ngành sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi thế cạnh tranh và tăng hiệu suất sinh lời.

 

Dịch vụ xây dựng phần mềm theo yêu cầu của Sodobe

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn, xây dựng những ứng dụng đặc thù riêng theo yêu cầu quản lý của khách hàng. Đội ngũ của

Writing a research proposal isn’t an easy thing to do. There are tons of things which you need to think about when writing a research proposal. Some of the things which you have to persuasive speech be careful about include the accuracy of the information your financial plan, the data which you will need to collect, and the technicality of this proposed project. Since you want to get a proposal accepted by the grant services and the associations, it is better that you will be able to write a Fantastic proposal, for you to follow these simple tips:

chúng tôi sẽ khảo sát chi tiết và phân tích các quy trình của khách hàng.

Chúng tôi thực hiện phân tích sự khác biệt (gap analysis) nhằm đảm bảo khả năng tương thích hoàn toàn giữa hệ thống hiện tại và các phần mềm được xây dựng. Mọi yêu cầu dù nhỏ nhất từ phía quý khách cũng được thiết kế, kiểm tra và triển khai đảm bảo đem lại sự hài lòng tối đa của quý khách.

 

Chúng tôi có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực:

 • Xây dựng phần mềm theo yêu cầu.
 • Tái cấu trúc lại phần mềm đã có.
 • Phát triển ứng dụng thương mại điện tử.
 • Phát triển ứng dụng quản trị doanh nghiệp.
 • Phát triển ứng dụng Clien-Server.

 

Công nghệ sử dụng

Các công nghệ được được chúng tôi sử dụng để phát triển phần mềm:

 • Công nghệ Microsoft: Các công nghệ trên nền tảng .NET , SQL Server, IIS , WCF, MVC, Silverlight, …
 • Mã nguồn mở: Python, MySQL , Linux, Apache , Django , Eclipse, …
 • Công nghệ Oracle: Oracle Developer Tools(Oracle Forms, Oracle Report, Oracle Designer) , Oracle Database 8/8i/9i/10g, Oracle Application Server, …
 • Công nghệ IBM: IBM Rational Softwares, …
 • Phương pháp luận/Quy trình phần mềm: IBM Rational Unified Process, Oracle Case method , Agile Software Development, …

 

Những lợi ích khi sử dụng phần mềm theo yêu cầu

 • Cải tiến các hoạt động nghiệp vụ đặc thù.
 • Thay thế các quy trình thủ công, kém hiệu quả hoặc tốn kém, cải thiện kết quả hoạt động của đơn vị.
 • Thông suốt các quy trình, hoạt động nghiệp vụ, giảm chi phí tổng thể.

Các lợi ích khi lựa chọn Sodobe

 •  Dịch vụ hỗ trợ, bảo trì phần mềm luôn sẵn sàng bất kỳ thời điểm nào.
 •  Luôn ứng dụng công nghệ mới nhất giúp khách hàng có được lợi thế cạnh tranh.